Usługi prywatne

  • Konsultacje lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

I wizyta – 350 zł,  kolejne wizyty 300 zł. 

Konieczna wcześniejsza rejestracja