Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

przyjmuje pacjentów do 18 roku życia bądź do 21 lat gdy pacjent uczęszcza do szkoły (konieczna ważna legitymacja szkolna).

 • Aby skorzystać z porady należy ustalić termin wizyty w rejestracji Ośrodka telefonicznie lub osobiście. Do rejestracji konieczne są dane pacjenta w tym numer pesel. Pacjent zostaje wpisany w kolejkę oczekujących.
 • Pierwsza wizyta najczęściej realizowana jest przez lekarza psychiatrę. Do lekarza zgłasza się dziecko wraz z rodzicem ( rodzicami) / opiekunem prawnym. Należy wziąć ze sobą posiadaną dokumentację medyczną, psychologiczną dziecka, opinię z przedszkola / szkoły. Podczas wizyty lekarz ustala wstępną diagnozę medyczną i proponuje dalszy plan terapii. Możliwe są 3 wizyty diagnostyczne.
 • Jeżeli pacjent był diagnozowany w innej placówce i ma skierowanie od lekarza psychiatry lub innego lekarza na terapię psychologiczną lub psychoterapię nie ma konieczności ponownej konsultacji lekarskiej w naszej Poradni. W skierowaniu do PZP dla Dzieci i Młodzieży musi się znaleźć diagnoza medyczna wraz z kodem ICD 10 oraz wskazania do konkretnego rodzaju terapii.
 • W poradni nie obowiązuje rejonizacja, możemy przyjmować pacjentów z różnych regionów.

 

Rodzaje świadczeń :

  • diagnoza i leczenie psychiatryczne
  • orzecznictwo psychiatryczne
  • diagnoza psychologiczna
  • psychoterapia indywidualna
  • pomoc psychologiczna
  • psychoterapia grupowa
  • psychoedukacja pacjenta i jego rodziny
  • praca z rodziną
  • program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera