Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

Działa w naszym Ośrodku od kwietnia 2020 roku.

Przyjmuje pacjentów do 18 roku życia bądź w uzasadnionych przypadkach do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (konieczna ważna legitymacja szkolna). Do poradni nie jest potrzebne żadne skierowanie.

Aby skorzystać z terapii należy skontaktować się z rejestracją Ośrodka telefonicznie lub osobiście. Do rejestracji konieczne są dane pacjenta w tym numer pesel. Pacjent zostaje zarejestrowany, do 7 dni roboczych odbywa się pierwszy kontakt z rodzicem/opiekunem/pacjentem. Wyznaczona zostaje data spotkania w celu ustalenia diagnozy psychologicznej. Może się odbyć kilka wizyt diagnostycznych zakończonych planem dalszego postępowania z dzieckiem lub  planem terapii.  Pacjent zakwalifikowany do terapii zostaje wpisany w kolejkę oczekujących.