Polityka Prywatności

Informacja o administratorze danych osobowych dla pacjentów

NZOZ „SYRIUSZ” S.C. w Żorach

 

Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.nzozsyriusz.pl. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Chronimy Twoje dane także od strony technicznej, stosując sprzęt i zabezpieczenia najlepszej jakości. Poniżej zawarte zapisy mają na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a także określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoim urządzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomocą plików Cookies.

  1. Informacje o Administratorze danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „SYRIUSZ” Spółka Cywilna Aleksandra Lamparska-Warchalska, Jadwiga Trzetrzelewska z siedzibą w Żorach ul. Promienna 5A, 44-240 Żory. Kontakt z Administratorem email: osrodek@nzozsyriusz.pl

Reprezentowana przez:

lek. med. Aleksandrę Lamparską-Warchalską – kierownika NZOZ

mgr Jadwigę Trzetrzelewską – dyrektora ekonomiczno-finansowego spółki cywilnej

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: osrodek@nzozsyriusz.pl

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentów wynika z:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Art. 9 ust.2 pkt. h.

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawy z 28 kwietnia2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych pacjentów jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, świadczenie innych usług medycznych oraz zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

 

Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, telefon, wyniki badań, kody rozpoznania, kategorie medyczne, zlecenia, wykonane zabiegi, jednostka kierująca, lekarz zlecający,

Odbiorcy danych osobowych:

  • Podmioty medyczne współpracujące z „SYRIUSZ” S.C. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.
  • Osoby upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
  • Podmioty prowadzące rejestry usług medycznych.
  • Zakłady ubezpieczeń (jeśli pacjent wyraził zgodę).
  • Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw np. NFZ, ZUS.

Okres przechowywania danych osobowych: Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawnymi – Art. 29. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prawa osoby, której dane dotyczą: Pacjenci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia oraz w niektórych przypadkach (dane pozyskane na podstawie zgody) do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Udostępnianie danych medycznych odbywa się na podstawie złożenia specjalnego wniosku dostępnego w rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

III. Informacje o zakresie danych zbieranych przez stronę internetową

Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty Użytkownika, adres ip, adres url, informacje o przeglądarce użytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile użytkownik przeszedł na stronę poprzez odnośnik) itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

Podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, w przypadku subskrypcji naszego newsletter-a lub innej wiadomości systemowej Użytkownik może podać następujące dane: telefon, adres poczty e-mail, adres, imię i nazwisko.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  1. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) 

Strona internetowa www.nzozsyriusz.pl. korzysta z plików cookies za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki, w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, bezpieczeństwa oraz w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb użytkowników i w celach reklamowych.
W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (m.in. komputerze, tablecie, smartphonie), a informacje w nich zapisane będą wykorzystywane we wskazanych celach przez firmę.  Podstawą przetwarzania cookies jest Twoja zgoda.

Strona internetowa stosuje “cookies”, by dostosować zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie stron internetowych. „Cookies” służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystujemy do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Na stronie stosowane są dwa rodzaje plików: tymczasowe (istnieją do czasu wylogowania się ze strony internetowej) lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pliki „stałe” (pozostają przez czas określony w parametrach plików „cookies” ) albo do ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies”. Jednak ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, bądź ich zablokowanie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.