przyjmuje pacjentów dziecięco-młodzieżowych oraz osoby dorosłe. 

Aby skorzystać z porady należy ustalić termin wizyty w rejestracji Ośrodka telefonicznie lub osobiście. Do rejestracji konieczne są dane pacjenta w tym numer pesel. Pacjent zostaje wpisany w kolejkę oczekujących.

Pierwsza wizyta najczęściej realizowana jest przez lekarza psychiatrę,  lekarz ustala wstępną diagnozę medyczną i proponuje dalszy plan terapii.

Jeżeli pacjent był diagnozowany w innej placówce i ma skierowanie od lekarza psychiatry lub innego lekarza na terapię psychologiczną lub psychoterapię nie ma konieczności ponownej konsultacji lekarskiej w naszej Poradni. W skierowaniu musi się znaleźć diagnoza medyczna wraz z kodem ICD 10 oraz wskazania do konkretnego rodzaju opieki / terapii.

Leczenie realizowane jest w środowisku życia pacjenta w zależności od stanu pacjenta i zaleceń terapeutycznych.