Pobyt dzieci w placówce odbywa się od godz. 8.00 do 14.30 od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. W tym czasie dziecko bierze udział w programowych zajęciach edukacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w zajęciach terapeutycznych w ramach oddziału dziennego zgodnie z programem terapii.
Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny