Od września 2018 r. przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „SYRIUSZ” działa Niepubliczna Szkoła Terapeutyczna. Nazwa terapeutyczna oznacza, że szkoła działa w oparciu o przepisy oświatowe oraz dotyczące placówek służby zdrowia.

Celem działania szkoły jest kształcenie specjalne zgodne z podstawą programową, orzeczeniem PPP oraz IPET i jednoczesne kompleksowe leczenie zaburzeń w ramach terapii w placówce medycznej posiadającej kontrakt z NFZ.

Leczenie naszych uczniów realizowane jest przez placówkę medyczną. Szkoła, jak każda inna placówka oświatowa, nie ma uprawnień do leczenia. Realizuje program edukacyjny w rzeczywisty sposób dostosowany indywidualnie do dziecka oraz do aktualnie prowadzonej terapii i stanu zdrowia.