Szkoła realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane są w małych grupach oraz indywidualnie na podstawie miesięcznych planów pracy obejmujących kształcenie w obszarach edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystycznej, zdrowotnej i ruchowej. Program terapeutyczno-edukacyjny opracowywany jest indywidualnie dla każdego ucznia oraz na bieżąco modyfikowany w zależności od postępów rozwojowych i aktualnego stanu zdrowia dziecka ocenianego przez lekarza. Program jest konsultowany medycznie przez specjalistów w dziedzinie autyzmu.
Pracujemy autorskim programem ATUT opartym na eklektycznych, kompleksowych oddziaływaniach terapeutycznych na bazie wieloletnich doświadczeń w leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci, dostosowywanych do aktualnego stanu psychicznego i możliwości poznawczo-społeczno-emocjonalnych dziecka.

W ramach oddziału dziecko korzysta z zajęć terapeutycznych, konsultacji i leczenia psychiatrycznego, odbywają się konsultacje dla rodziców/opiekunów, w przypadku prowadzenia farmakoterapii oddział zapewnia zlecone leki psychiatryczne.

W naszej placówce Rodzic otrzyma dla swojego Dziecka całościową pomoc edukacyjno-terapeutyczno-leczniczą bez konieczności poszukiwania, korzystania z dodatkowych zajęć popołudniami.