Przedszkole działa od godz. 8.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok z wyjątkiem dni wolnych wyznaczonych przez Dyrektora.
W godzinach 13-14  realizowana jest terapia specjalistyczna w Ośrodku Medycznym.
Pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny

Dzieci otrzymują dwa posiłki – śniadanie i obiad, odpłatnie, koszt zależny od frekwencji dziecka.
Programem przedszkolnym i kompleksową terapią mogą być objęte dzieci od 3 roku życia (od 2,5r.ż. za zgodą Dyrektora) do czasu podjęcia nauki w szkole.