Od stycznia 2013 r. przy Ośrodku Medyczno-Terapeutycznym „SYRIUSZ” działa Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Nazwa terapeutyczne oznacza, że Przedszkole działa w oparciu o przepisy oświatowe oraz dotyczące placówek służby zdrowia.

Celem Przedszkola jest połączenie w jednym miejscu edukacji specjalnej z oddziaływaniami terapeutycznymi w ramach leczenia w placówce medycznej.

Przedszkole, jak każda inna placówka oświatowa, nie ma uprawnień do leczenia, realizuje program edukacyjny w rzeczywisty sposób dostosowany indywidualnie do dziecka oraz do aktualnie prowadzonej terapii. Leczenie przedszkolaków realizowane jest przez naszą placówkę medyczną, która posiada kontrakt z NFZ