Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze organizowane są w małych grupach, parach oraz indywidualnie na podstawie miesięcznych planów pracy obejmujących kształcenie w obszarach edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, moralno-społecznej, artystycznej, zdrowotnej i ruchowej. Program terapeutyczno-edukacyjny opracowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka oraz na bieżąco modyfikowany w zależności od postępów rozwojowych i aktualnego stanu zdrowia  ocenianego przez lekarza. Program jest konsultowany medycznie przez specjalistów w dziedzinie autyzmu.

Pracujemy autorskim programem ATUT opartym na eklektycznych, kompleksowych oddziaływaniach terapeutycznych na bazie wieloletnich doświadczeń w leczeniu zaburzeń rozwojowych u dzieci, dostosowywanych do aktualnego stanu psychicznego i możliwości poznawczo-społeczno-emocjonalnych dziecka.

W naszej placówce Rodzic otrzyma dla swojego Dziecka całościową pomoc edukacyjno-terapeutyczno-leczniczą bez konieczności poszukiwania, korzystania z dodatkowych zajęć popołudniami.